Logo
Pelaksanaan Sistem Lesen Premis Digital (myPATIL) Majlis Perbandaran Taiping

Majlis Perbandaran Taiping merupakan salah satu daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang melaksanakan sistem lesen premis digital (myPATIL) di Perak. 


Sepanjang tempoh pilot rondaan, peniaga-peniaga di Taiping menyambut baik tindakan PBT melaksanakan sistem lesen premis digital yang memberi banyak impak positif kepada mereka.