Logo
9th Annual Conference & Exhibition Smart Cities Asia 2023

Kiosk myPATIL oleh Gates IT Solution Sdn Bhd dengan usahasama MDEC di 9th Annual Conference & Exhibition Smart Cities Asia 2023. 


Kemeriahan turut disambut oleh YBhg Datuk Saidatu Akhma Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan & Persekitaran Mampan) Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Terdapat acara tambahan, persidangan, pameran dan sesi rangkaian yang akan berlangsung sehingga 25 Oktober 2023.